मुख्यमंत्री

झारखण्ड

श्री रघुवर दास

Shri Raghubar Das

मंत्रिपरिषद्
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह
श्री चन्द्र प्रकाश चैधरी
श्रीमती लुईस मराण्डी
श्री सरयू राय
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी
श्री राज पलिवार
श्रीमती नीरा यादव
श्री अमर कुमार बाउरी
श्री रणधीर कुमार सिंह
मुख्यमंत्री ने कहा
 
  

प्रेस विज्ञप्ति
मुख्यमंत्री कार्यक्रम

03/07/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 04/07/2017

02/07/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 03/07/2017

01/07/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 02/07/2017

30/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 01/07/2017

29/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 30/06/2017

28/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 29/06/2017

27/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 28/06/2017

26/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 27/06/2017

25/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 26/06/2017

24/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 25/06/2017

23/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 24/06/2017

22/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 23/06/2017

21/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 22/06/2017

20/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 21/06/2017

19/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 20/06/2017

18/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 19/06/2017

17/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 18/06/2017

16/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 17/06/2017

15/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 16/06/2017

14/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 15/06/2017

13/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 14/06/2017

12/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 13/06/2017

10/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 11/06/2017और 12/06/2017

09/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 10/06/2017

08/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 09/06/2017

07/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 08/06/2017

06/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 07/06/2017

05/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 06/06/2017

04/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 05/06/2017

03/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 04/06/2017

01/06/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 02/06/2017 और 03/06/2017

31/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 01/06/2017

30/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 31/05/2017

29/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 30/05/2017

28/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 29/05/2017

27/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 28/05/2017

26/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 27/05/2017

25/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 26/05/2017

24/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 25/05/2017

23/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 24/05/2017

22/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 23/05/2017

21/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 22/05/2017

20/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 21/05/2017

19/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 20/05/2017

18/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 19/05/2017

17/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 18/05/2017

16/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 17/05/2017

15/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 16/05/2017

14/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 15/05/2017

13/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 14/05/2017

12/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 13/05/2017

11/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 12/05/2017

10/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 11/05/2017

09/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 10/05/2017

08/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 09/05/2017

06/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 07/05/2017 और 08/05/2017

05/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 06/05/2017

04/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 05/05/2017

03/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 04/05/2017

02/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 03/05/2017

01/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 02/05/2017

30/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 01/05/2017

29/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 30/04/2017

28/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 29/04/2017

27/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 28/04/2017

26/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 27/04/2017

25/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 26/04/2017

21/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 22, 23, 24 और 25/05/2017

20/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 21/04/2017

18/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 19/04/2017 और 20/04/2017

17/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 18/04/2017

14/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 15,16 और 17/04/2017

13/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 14/04/2017

12/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 13/04/2017

11/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 12/04/2017

10/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 11/04/2017

08/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 09/04/2017 और 10/04/2017

07/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 08/04/2017

06/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 07/04/2017

05/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 06/05/2017

04/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 05/05/2017

03/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 04/04/2017

02/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 03/04/2017

01/04/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 02/04/2017

30/03/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 31/03/2017 और 01/04/2017

29/03/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 30/03/2017

28/03/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 29/03/2017

27/03/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 28/03/2017

26/03/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 27/03/2017

25/03/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 26/03/2017

24/05/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 25/03/2017

23/03/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 24/03/2017

22/03/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 23/03/2017

21/03/2017
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 22/03/2017

09/05/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 10/05/2016

20/04/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 21/04/2015

04/04/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 4/04/2016

18/03/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 19/03/2016 से 21/03/2016

17/03/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 18/03/2016 से 21/03/2016

07/03/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 07/03/2016

02/03/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 3/03/2016

29/02/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 1/03/2016

26/02/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 27/02/2016

25/02/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 26/02/2016

20/02/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 21/02/2016

17/02/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 18/02/2016

15/02/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 16/02/2016 और 17/02/2016

14/02/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 15/02/2016

13/02/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 14/02/2016

11/02/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 12/02/2016

08/02/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 9/02/2016

28/01/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 29/1/2016

12/01/2016
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 13/01/2016

22/12/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 23/12/2015

19/12/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 19/12/2015 और 20/12/2015

15/12/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 16/12/2015

15/12/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 16/12/2015

08/12/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 9 और 10 /12/2015

01/12/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 2/12/2015

30/11/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 1/12/2015

19/11/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 20/11/2015 और 21/11/2015

12/11/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 13/11/2015

28/10/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 29/10/2015

22/10/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 23/10/2015 और 24/10/2015

19/10/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 20/10/2015,21/10/2015,22/10/2015

15/10/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 16/10/2015

14/10/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 15/10/2015

12/10/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 12/10/2015

08/09/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 9/09/2015,10/9/2015

06/09/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 7/09/2015

01/09/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 2 और 3/09/2015

28/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 29और 30 /08/2015

28/08/2015
संशोधित मुख्यमंत्री कार्यक्रम 28/08/2015

27/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 28/08/2015

25/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 26/08/2015

24/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 25/08/2015

22/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 23 और 24 /08/2015

18/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 19/08/2015

17/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 18/08/2015

14/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 15/08/2015

13/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 14/08/2015

12/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 13/08/2015

11/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 12/08/2015

10/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 11/08/2015

07/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 8/08/2015

06/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 7/08/2015

03/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 4/8/2015,5/8/2015,6/8/2015

02/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 3/08/2015

01/08/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 02/08/2015

31/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 01/08/2015

30/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 31/07/2015

29/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 30/07/2015

27/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 28/07/2015

24/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 25/07/2015

23/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 24/07/2015

22/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 23/07/2015

21/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 22/07/2015

20/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 21/07/2015

18/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 19/07/2015

17/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 18/07/2015

16/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 17/07/2015

13/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 14/7/2015,15/7/2015,16/7/2015

12/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 13/07/2015

11/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 11/07/2015

08/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 8/7/2015 11/7/2015

07/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 08/07/2015

06/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 7/07/2015

05/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 6/07/2015

04/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 05/07/2015

03/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 04/07/2015

02/07/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 3/07/2015

30/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 01/07/2015

27/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 28,29 और 30 /06/2015

24/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 25/06/2015

20/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 21/06/2015

19/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 20/06/2015

17/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 18/06/2015,19/6/2015

16/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 17/06/2015

08/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 9/06/2015

07/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 08/06/2015

04/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 05/06/2015

02/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 3/06/2015 और 4/06/2015

01/06/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 02/06/2015

26/05/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 27,28 और 29/05/2015

24/05/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 24/05/2015 और 25/05/2015

23/05/2015
मुख्यमंत्री कार्यक्रम 23/02/2015

अन्य कार्यक्रम

28/12/2014

Coming Soon

मुख्यमंत्री संवाद

ऑनलाइन अपने प्रश्नों को भेजने के लिए यहाँ क्लिक करें..

वीडियो

विवरण वीडियो डाउनलोड
12/11/2017 खूंटी में झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया डाउनलोड
12/11/2017 मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप 2017 के समापन समारोह में लोगों को संबोधित किया डाउनलोड
13/11/2017 मुख्यमंत्री ने धनबाद में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के भवन निर्माण का किया शिलान्यास डाउनलोड
08/11/2017 मुख्यमंत्री ने की रांची में सफाई मामले की समीक्षा, रात में भी सफाई करने का दिया निदेश डाउनलोड

Archive